Tworzenie zadań technicznych

Usługa niezbędna w przypadku projektów, w których warunkiem koniecznym jest pełna i szczegółowa formalizacja wszystkich przyszłych ustawień systemu.
Usługa obejmuje: analitykę procesów przedsiębiorstwa; formalizację istniejących procesów biznesowych; opis wymagań dotyczących automatyzacji; opis wymagań dotyczących struktury interfejsów; opis scenariuszy integracji z zewnętrznymi bazami danych.