Оцифрування проєктної діяльності компанії “Interproject”

Ефективне управління проєктами забезпечує точне виконання складних завдань в строк. Цією метою ми керувалися під час впровадження CRM у компанію Interproject. Основне завдання полягало в автоматизації виконання складних проєктів з поділом на етапи та кроки, а також автоматизації контролю за успішністю їх реалізації.